รายชื่อผู้ที่ถูกแบน - จัดเรียงโดย

ชื่อผู้เล่น ชาแนล สาเหตุ ผู้ที่ดำเนินการลงโทษ ลงโทษวันที่ สถานะ วันที่ปลดแบน

PGE
ทุกชาแนล ก่อกวนผู้เล่นท่านอื่นแบนถาวร artbnzz 2020-03-14 00:19:59 ลงโทษอยู่ ถาวร

_G2
ทุกชาแนล ก่อกวนผู้เล่นท่านอื่นแบนไอดี 30 วัน artbnzz 2020-03-13 05:20:51 ลงโทษอยู่ 2020-04-13 05:20:00

skykick5555
ทุกชาแนล ก่อกวนผู้เล่นท่านอื่นมีโทษแบนไอดี 30 วัน artbnzz 2020-03-12 02:08:16 ลงโทษอยู่ 2020-04-12 02:07:00

Sakura_May
ทุกชาแนล ฆ่าสัตว์หรือทำลายสิ่งปลูกสร้างผู้เล่นท่านอื่นมีโทษระงับไอดี 1 เดือน หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา artbnzz 2019-10-12 16:29:31 พ้นโทษแล้ว 2019-11-12 16:29:00

az14
ทุกชาแนล ขายของในเกมเป็นเงินจริงหรือบัตรเงินสด มีโทษแบนไอดีถาวร artbnzz 2019-10-03 21:29:29 ลงโทษอยู่ ถาวร

FionnCat44
ทุกชาแนล ขายของในเกมเป็นเงินจริงมีโทษแบนไอดีถาวร artbnzz 2019-08-11 14:39:18 ลงโทษอยู่ ถาวร

FiamKunG
ทุกชาแนล ทำลายบ้านผู้อื่นมีโทษแบนไอดี 3 เดือน artbnzz 2019-08-07 00:56:16 พ้นโทษแล้ว 2019-03-07 00:56:00

lvpe
ทุกชาแนล กระซิบฟลัดข้อความใส่ผู้เล่นท่านอื่น มีโทษแบนไอดี 7 วัน artbnzz 2019-05-18 01:36:45 พ้นโทษแล้ว 2019-05-25 01:36:00

JabetS
ทุกชาแนล กระซิบฟลัดข้อความใส่ผู้เล่นท่านอื่น มีโทษแบนไอดี 7 วัน artbnzz 2019-05-18 01:36:27 พ้นโทษแล้ว 2019-05-25 01:36:00

GuReat
ทุกชาแนล เกรียนเกาะผู้เล่นท่านอื่นแบนไอดี 30 วัน artbnzz 2019-05-09 18:50:59 พ้นโทษแล้ว 2019-06-09 18:50:00

Goinsey
ทุกชาแนล เกรียนเกาะผู้เล่นท่านอื่นแบนไอดี 30 วัน artbnzz 2019-05-09 18:50:20 พ้นโทษแล้ว 2019-06-09 18:49:00

G_Gus
ทุกชาแนล ขโมยของผู้เล่นท่านอื่นมีโทษแบนไอดี 30 วัน artbnzz 2019-05-02 20:09:21 พ้นโทษแล้ว 2019-06-02 20:09:00

fitokung01
ทุกชาแนล ขโมยของผู้เล่นท่านอื่นมีโทษแบนไอดี 30 วัน artbnzz 2019-05-02 20:08:57 พ้นโทษแล้ว 2019-06-02 20:08:00

skykick5555
ทุกชาแนล ใช้คำพูดไม่สุภาพกระซิบหาผู้เล่นท่านอื่นมีโทษแบนไอดีตักเตือน 1 วัน artbnzz 2019-04-30 23:42:00 พ้นโทษแล้ว 2019-05-01 23:41:00

_Zyclone
ทุกชาแนล ทำลายบ้านผู้อื่นลงโทษแบนไอดี 30 วัน artbnzz 2019-04-07 20:12:18 พ้นโทษแล้ว 2019-05-07 20:12:00

Pasta123456
ทุกชาแนล ทำลายบ้านผู้เล่นท่านอื่น มีโทษแบนไอดี 30 วัน artbnzz 2019-04-04 02:18:59 พ้นโทษแล้ว 2019-05-04 02:18:00

Neko_nisaki
ทุกชาแนล ทำลายบ้านผู้เล่นท่านอื่นมีโทษแบนไอดี 30 วัน artbnzz 2019-03-27 10:24:50 พ้นโทษแล้ว 2019-04-27 10:24:00

JabetS
ทุกชาแนล วางลาวาใส่ผู้เล่นท่านอื่นเพื่อกลั่นแกล้ง มีโทษแบนไอดี 30 วัน artbnzz 2019-03-27 10:21:54 พ้นโทษแล้ว 2019-04-27 10:21:00

hackdie
ทุกชาแนล จุดพลุฆ่าสัตว์ของคนอื่นโดยไม่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของสัตว์ มีโทษแบนไอดี 30 วัน artbnzz 2019-03-22 23:55:49 พ้นโทษแล้ว 2019-04-22 23:54:00

SleepyINRoom14
ทุกชาแนล ขายของในเกมเป็นเงินจริงหรือบัตรเงินสด artbnzz 2019-03-21 22:04:50 ลงโทษอยู่ ถาวร