รายชื่อผู้ที่ถูกลงโทษปิดแชท - จัดเรียงโดย

ชื่อผู้เล่น ชาแนล สาเหตุ ผู้ที่ดำเนินการลงโทษ ลงโทษวันที่ สถานะ วันที่ปลดแบนปิดแชท

Insold
ทุกชาแนล ฟลัดข้อความเดิมซ้ำติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง หรือ ใช้คำพูดไม่สุภาพในช่องสนทนา มีโทษปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-10-20 21:09:07 พ้นโทษแล้ว 2019-11-20 21:08:00

FionnCat
ทุกชาแนล คำหยาบปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-08-07 00:55:20 พ้นโทษแล้ว 2019-09-07 00:55:00

DrOctopus_8
ทุกชาแนล คำหยาบปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-08-07 00:48:07 พ้นโทษแล้ว 2019-09-07 00:47:00

_G2
ทุกชาแนล คำหยาบปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-08-04 21:40:06 พ้นโทษแล้ว 2019-09-04 21:39:00

lnwnune
ทุกชาแนล ฟลัดข้อความปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-07-18 01:15:06 พ้นโทษแล้ว 2019-08-18 01:14:00

KuayLnwnune
ทุกชาแนล คำหยาบปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-07-18 01:13:53 พ้นโทษแล้ว 2019-08-18 01:13:00

CPXcAmp
ทุกชาแนล คำหยาบปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-07-14 21:26:17 พ้นโทษแล้ว 2019-08-14 21:26:00

ImTurderZ31
ทุกชาแนล ฟลัดข้อความปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-07-13 17:39:50 พ้นโทษแล้ว 2019-08-13 17:39:00

mcmmma
ทุกชาแนล ฟลัดข้อความปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-07-13 17:37:27 พ้นโทษแล้ว 2019-08-13 17:37:00

GGGOD
ทุกชาแนล ฟลัดข้อความปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-07-07 03:44:29 พ้นโทษแล้ว 2019-08-07 03:44:00

SHOPAi73
ทุกชาแนล ฟลัดข้อความปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-07-02 04:55:31 พ้นโทษแล้ว 2019-08-02 04:55:00

MC73
ทุกชาแนล ฟลัดข้อความปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-07-02 04:49:06 พ้นโทษแล้ว 2019-08-02 04:48:00

SSRenz4832
ทุกชาแนล ใช้คำพูดไม่สุภาพมีโทษปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-06-26 21:26:19 พ้นโทษแล้ว 2019-07-26 21:25:00

Snow
ทุกชาแนล คำหยาบปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-06-25 01:44:35 พ้นโทษแล้ว 2019-07-25 01:44:00

MC48
ทุกชาแนล ฟลัดข้อความปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-06-25 01:43:56 พ้นโทษแล้ว 2019-07-25 01:43:00

PinkGuy
ทุกชาแนล คำหยาบปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-06-09 15:57:53 พ้นโทษแล้ว 2019-07-09 15:57:00

1249
ทุกชาแนล คำหยาบปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-06-09 15:56:34 พ้นโทษแล้ว 2019-07-09 15:56:00

SSRenz4832X2
ทุกชาแนล ฟลัดข้อความปิดแชท ตักเตือน 7 วัน artbnzz 2019-06-09 15:55:44 พ้นโทษแล้ว 2019-06-16 15:55:00

Rapeak
ทุกชาแนล คำหยาบปิดแชท 1 เดือน artbnzz 2019-06-09 15:53:55 พ้นโทษแล้ว 2019-07-09 15:53:00

KasKaClub
ทุกชาแนล กระซิบคำหยาบใส่ผู้เล่นท่านอื่นมีโทษแบนไอดี 1 เดือน artbnzz 2019-05-26 22:47:21 พ้นโทษแล้ว 2019-06-26 22:47:00