MC-NZcraft

เซิร์ฟเวอร์มายคราฟเน็ตเวิร์คออนไลน์ 24 ชั่วโมง

Status สถานะเซิร์ฟเวอร์

ไอพี : mc-nzcraft.com
TS3 ใช้ฟรี : ts3.mc-nzcraft.com
เวอร์ชั่น : 1.8.X-1.16.X
สถานะ : เปิดให้บริการ
เปิดบริการมาแล้ว 2248 วัน

Admin list รายชื่อผู้ดูแล

artbnzz ดูแลระบบ
redlable จัดกิจกรรม

Fanpage แฟนเพจ

Rules กฎระเบียบของเซิร์ฟเวอร์


Survival CH 1 และ Survival CH 2
 1. วางบล็อคป้องกันพื้นที่แล้วไม่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้าง หากผู้ดูแลตรวจพบ บล็อคป้องกันพื้นที่ดังกล่าวจะถูกลบทันที
 2. ฆ่าสัตว์หรือทำลายสิ่งปลูกสร้างผู้เล่นท่านอื่นมีโทษระงับไอดี 1 เดือน หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 3. ฟลัดข้อความเดิมซ้ำติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง หรือ ใช้คำพูดไม่สุภาพในช่องสนทนา มีโทษปิดแชท 1 เดือน หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 4. สร้างสิ่งปลูกสร้างลอยฟ้า ทับสิ่งปลูกสร้างผู้เล่นท่านอื่นที่สร้างอยู่บนดินมาก่อน ผู้เล่นที่สร้างบนดินมาก่อนสามารถแจ้งผู้ดูแลเพื่อลบสิ่งปลูกสร้างบนฟ้าดังกล่าวออกได้
 5. ห้ามสร้างวงจรเรดสโตนที่มีลักษณะการทำงานวนรอบซ้ำไปซ้ำมาหรือวงจรที่ส่งผลกระผลให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานผิดปกติ มีโทษครั้งแรกตักเตือน ครั้งที่สองมีโทษระงับการใช้งานไอดี 3 เดือน
 6. หากตรวจพบว่าผู้เล่นใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือมาโคร มีโทษระงับไอดี 3 เดือน หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 7. ผู้เล่นที่ใช้ช่องโหว่ของระบบเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยไม่แจ้งช่องโหว่ที่ตนเองพบให้ผู้ดูแลทราบ มีโทษระงับไอดีถาวร หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 8. หากผู้เล่นท่านใดพบช่องโหว่ของระบบ และดำเนินการแจ้งผู้ดูแล ผู้ดูแลจะตอบแทนผู้แจ้งเป็นพ้อยในเว็บไซต์เพื่อเป็นรางวัลในการแจ้งช่องโหว่ โดยจำนวนพ้อยที่ได้จะขึ้นอยู่กับระดับความร้ายแรงของช่องโหว่นั้นๆ
 9. หากมีการขโมยของผู้เล่นท่านอื่น โดยที่ของสิ่งนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ถือเป็นความผิด มีโทษระงับการใช้งานไอดี 3 เดือน หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 10. ห้ามทำการซื้อขายสิ่งของหรือไอดีภายในเซิร์ฟเวอร์ หากผู้ดูแลตรวจพบ ผู้ขายจะถูกระงับไอดีถาวร
 11. หากมีการให้ผู้เล่นท่านอื่นยืมของในเซิร์ฟเวอร์ โปรดทราบไว้ว่าหากผู้เล่นท่านอื่นไม่คืนของให้ท่าน ผู้ดูแลจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 12. กรณีผู้เล่นซื้อไข่แคชจากเว็บไซต์มาเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์แล้ว ไม่มีการใช้งานในทันทีหลังจากซื้อ โปรดทราบไว้ว่าหากมีการปรับเปลี่ยนไข่แคช ผู้ดูแลจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 13. หากผู้เล่นจำรหัสผ่านไอดีของท่านไม่ได้ โปรดทราบไว้ว่าผู้ดูแลไม่มีนโยบายเปลี่ยนรหัสผ่านให้และจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 14. หากผู้เล่นทำของหายไม่ว่าจะเติมจากเว็บไซต์หรือไม่ได้เติมจากเว็บไซต์ก็ตาม โปรดทราบไว้ว่าผู้ดูแลจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 15. ไอดีที่ไม่มีการเข้าใช้งานเลยเกินกว่า 1 ปี จะถูกลบข้อมูลออกจากระบบ โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นใหม่ๆได้เข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์
 16. โปรดทราบไว้ว่าช่องทางติดต่อผู้ดูแลมีช่องทางเดียวในตอนนี้คือแฟนเพจเฟสบุค MC-NZcraft : ลิงค์ คลิกที่นี่ เท่านั้น
SkyBlock และ AcidIsland
 1. ฆ่าสัตว์หรือทำลายสิ่งปลูกสร้างผู้เล่นท่านอื่นมีโทษระงับไอดี 1 เดือน หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 2. ฟลัดข้อความเดิมซ้ำติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง หรือ ใช้คำพูดไม่สุภาพในช่องสนทนา มีโทษปิดแชท 1 เดือน หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 3. ห้ามสร้างวงจรเรดสโตนที่มีลักษณะการทำงานวนรอบซ้ำไปซ้ำมาหรือวงจรที่ส่งผลกระผลให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานผิดปกติ มีโทษครั้งแรกตักเตือน ครั้งที่สองมีโทษระงับการใช้งานไอดี 3 เดือน
 4. หากตรวจพบว่าผู้เล่นใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือมาโคร มีโทษระงับไอดี 3 เดือน หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 5. ผู้เล่นที่ใช้ช่องโหว่ของระบบเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยไม่แจ้งช่องโหว่ที่ตนเองพบให้ผู้ดูแลทราบ มีโทษระงับไอดีถาวร หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 6. หากผู้เล่นท่านใดพบช่องโหว่ของระบบ และดำเนินการแจ้งผู้ดูแล ผู้ดูแลจะตอบแทนผู้แจ้งเป็นพ้อยในเว็บไซต์เพื่อเป็นรางวัลในการแจ้งช่องโหว่ โดยจำนวนพ้อยที่ได้จะขึ้นอยู่กับระดับความร้ายแรงของช่องโหว่นั้นๆ
 7. หากมีการขโมยของผู้เล่นท่านอื่น โดยที่ของสิ่งนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ถือเป็นความผิด มีโทษระงับการใช้งานไอดี 3 เดือน หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 8. ห้ามทำการซื้อขายสิ่งของหรือไอดีภายในเซิร์ฟเวอร์ หากผู้ดูแลตรวจพบ ผู้ขายจะถูกระงับไอดีถาวร
 9. หากมีการให้ผู้เล่นท่านอื่นยืมของในเซิร์ฟเวอร์ โปรดทราบไว้ว่าหากผู้เล่นท่านอื่นไม่คืนของให้ท่าน ผู้ดูแลจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 10. หากผู้เล่นจำรหัสผ่านไอดีของท่านไม่ได้ โปรดทราบไว้ว่าผู้ดูแลไม่มีนโยบายเปลี่ยนรหัสผ่านให้และจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 11. หากผู้เล่นทำของหายไม่ว่าจะเติมจากเว็บไซต์หรือไม่ได้เติมจากเว็บไซต์ก็ตาม โปรดทราบไว้ว่าผู้ดูแลจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 12. ไอดีที่ไม่มีการเข้าใช้งานเลยเกินกว่า 1 ปี จะถูกลบข้อมูลออกจากระบบ โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นใหม่ๆได้เข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์
 13. โปรดทราบไว้ว่าช่องทางติดต่อผู้ดูแลมีช่องทางเดียวในตอนนี้คือแฟนเพจเฟสบุค MC-NZcraft : ลิงค์ คลิกที่นี่ เท่านั้น
Creative
 1. ฆ่าสัตว์หรือทำลายสิ่งปลูกสร้างผู้เล่นท่านอื่นมีโทษระงับไอดี 1 เดือน หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 2. ฟลัดข้อความเดิมซ้ำติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง หรือ ใช้คำพูดไม่สุภาพในช่องสนทนา มีโทษปิดแชท 1 เดือน หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 3. ห้ามสร้างวงจรเรดสโตนที่มีลักษณะการทำงานวนรอบซ้ำไปซ้ำมาหรือวงจรที่ส่งผลกระผลให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานผิดปกติ มีโทษครั้งแรกตักเตือน ครั้งที่สองมีโทษระงับการใช้งานไอดี 3 เดือน
 4. หากตรวจพบว่าผู้เล่นใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือมาโคร มีโทษระงับไอดี 3 เดือน หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 5. ผู้เล่นที่ใช้ช่องโหว่ของระบบเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยไม่แจ้งช่องโหว่ที่ตนเองพบให้ผู้ดูแลทราบ มีโทษระงับไอดีถาวร หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 6. หากผู้เล่นท่านใดพบช่องโหว่ของระบบ และดำเนินการแจ้งผู้ดูแล ผู้ดูแลจะตอบแทนผู้แจ้งเป็นพ้อยในเว็บไซต์เพื่อเป็นรางวัลในการแจ้งช่องโหว่ โดยจำนวนพ้อยที่ได้จะขึ้นอยู่กับระดับความร้ายแรงของช่องโหว่นั้นๆ
 7. หากมีการขโมยของผู้เล่นท่านอื่น โดยที่ของสิ่งนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ถือเป็นความผิด มีโทษระงับการใช้งานไอดี 3 เดือน หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 8. ห้ามทำการซื้อขายสิ่งของหรือไอดีภายในเซิร์ฟเวอร์ หากผู้ดูแลตรวจพบ ผู้ขายจะถูกระงับไอดีถาวร
 9. หากมีการให้ผู้เล่นท่านอื่นยืมของในเซิร์ฟเวอร์ โปรดทราบไว้ว่าหากผู้เล่นท่านอื่นไม่คืนของให้ท่าน ผู้ดูแลจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 10. หากผู้เล่นจำรหัสผ่านไอดีของท่านไม่ได้ โปรดทราบไว้ว่าผู้ดูแลไม่มีนโยบายเปลี่ยนรหัสผ่านให้และจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 11. หากผู้เล่นทำของหายไม่ว่าจะเติมจากเว็บไซต์หรือไม่ได้เติมจากเว็บไซต์ก็ตาม โปรดทราบไว้ว่าผู้ดูแลจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 12. ไอดีที่ไม่มีการเข้าใช้งานเลยเกินกว่า 1 ปี จะถูกลบข้อมูลออกจากระบบ โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นใหม่ๆได้เข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์
 13. โปรดทราบไว้ว่าช่องทางติดต่อผู้ดูแลมีช่องทางเดียวในตอนนี้คือแฟนเพจเฟสบุค MC-NZcraft : ลิงค์ คลิกที่นี่ เท่านั้น
Bedwars
 1. ฟลัดข้อความเดิมซ้ำติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง หรือ ใช้คำพูดไม่สุภาพในช่องสนทนา มีโทษปิดแชท 1 เดือน หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 2. หากตรวจพบว่าผู้เล่นใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือมาโคร มีโทษระงับไอดี 3 เดือน หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 3. ผู้เล่นที่ใช้ช่องโหว่ของระบบเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยไม่แจ้งช่องโหว่ที่ตนเองพบให้ผู้ดูแลทราบ มีโทษระงับไอดีถาวร หรือขึ้นอยู่กับผู้ดูแลจะพิจารณา
 4. หากผู้เล่นท่านใดพบช่องโหว่ของระบบ และดำเนินการแจ้งผู้ดูแล ผู้ดูแลจะตอบแทนผู้แจ้งเป็นพ้อยในเว็บไซต์เพื่อเป็นรางวัลในการแจ้งช่องโหว่ โดยจำนวนพ้อยที่ได้จะขึ้นอยู่กับระดับความร้ายแรงของช่องโหว่นั้นๆ
 5. ห้ามทำการซื้อขายสิ่งของหรือไอดีภายในเซิร์ฟเวอร์ หากผู้ดูแลตรวจพบ ผู้ขายจะถูกระงับไอดีถาวร
 6. หากมีการให้ผู้เล่นท่านอื่นยืมของในเซิร์ฟเวอร์ โปรดทราบไว้ว่าหากผู้เล่นท่านอื่นไม่คืนของให้ท่าน ผู้ดูแลจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 7. หากผู้เล่นจำรหัสผ่านไอดีของท่านไม่ได้ โปรดทราบไว้ว่าผู้ดูแลไม่มีนโยบายเปลี่ยนรหัสผ่านให้และจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 8. หากผู้เล่นทำของหายไม่ว่าจะเติมจากเว็บไซต์หรือไม่ได้เติมจากเว็บไซต์ก็ตาม โปรดทราบไว้ว่าผู้ดูแลจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 9. ไอดีที่ไม่มีการเข้าใช้งานเลยเกินกว่า 1 ปี จะถูกลบข้อมูลออกจากระบบ โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นใหม่ๆได้เข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์
 10. โปรดทราบไว้ว่าช่องทางติดต่อผู้ดูแลมีช่องทางเดียวในตอนนี้คือแฟนเพจเฟสบุค MC-NZcraft : ลิงค์ คลิกที่นี่ เท่านั้น